BOOKS

IZDAVAČKI PLAN BIBLIOTEKE ”ANALITICA”

2019 – 2023

2019

Vedad Muharemović: SAVREMENOST NACIONALIZMA (objavljeno)

2020

Tomislav Tadić: OGLEDI IZ SOCIOLOGIJE RELIGIJE ( objavljeno)

2021

Nijaz Ibrulj: KOMENTARI.RECENZIJE.KRITIKE. (objavljeno)

Ivana Seletković: DRUŠTVENA FENOMENOLOGIJA OPERE (objavljeno)

Tomislav Tadić: ECCLESIA LEVIATHANA. SOCIOGENEZA KONVERGENTNIH POLITIČKIH RELIGIJA (objavljeno)

2022

Jelena Gaković: DRUŠTVENA ARHITEKTONIKA U DIGITALNO DOBA (u izradi)

Nijaz Ibrulj: ESSAYS ON THE LOGICAL (objavljeno)

Nijaz Ibrulj: ANALITIČKA FILOZOFIJA – IZABRANI TEKSTOVI (objavljeno)

2023

Nijaz Ibrulj: FILOZOFIJA ANALITIČKE FILOZOFIJE (u izradi)

Nijaz Ibrulj: COGITATIO HUMANA – FILOZOFIJA KOGNITIVNE ZNANOSTI (u izradi)

Kenan Šljivo:  COGITO U MREŽI EPISTEMSKOG KONTEKSTUALIZMA (u izradi)

Tatjana Žarković: PROSTORNE PRAKSE I GRAĐANSTVO U KONTEKSTU MIGRACIJA (u izradi)