BOOKS

academia-analitica

 

Publisher DOI:https://doi.org/10.54889 (Crossref Documentation)

 

STRATEGIC PLAN 2019 – 23

2019

Vedad Muharemović: SAVREMENOST NACIONALIZMA (objavljeno)

2020

Tomislav Tadić: OGLEDI IZ SOCIOLOGIJE RELIGIJE ( objavljeno)

2021

Nijaz Ibrulj: KOMENTARI.RECENZIJE.KRITIKE. (objavljeno)

Ivana Seletković: DRUŠTVENA FENOMENOLOGIJA OPERE (objavljeno)

Tomislav Tadić: ECCLESIA LEVIATHANA. SOCIOGENEZA KONVERGENTNIH POLITIČKIH RELIGIJA (objavljeno)

2022

Jelena Gaković: DRUŠTVENA ARHITEKTONIKA DIGITALNOG DOBA (objavljeno)

Nijaz Ibrulj: ESSAYS ON THE LOGICAL (objavljeno)

Nijaz Ibrulj: ANALITIČKA FILOZOFIJA – IZABRANI TEKSTOVI (objavljeno)

2023

Nijaz Ibrulj: PORFIRIJEVO NASLJEĐE U BOSNI (u štampi)

Nijaz Ibrulj: SIMBOLIČKA LOGIKA (u izradi)

Nijaz Ibrulj: FILOZOFIJA ANALITIČKE FILOZOFIJE (u izradi)

Nijaz Ibrulj: COGITATIO HUMANA – FILOZOFIJA KOGNITIVNE ZNANOSTI (u izradi)

Kenan Šljivo:  COGITO U MREŽI EPISTEMSKOG KONTEKSTUALIZMA (u izradi)

Tatjana Žarković: PROSTORNE PRAKSE I GRAĐANSTVO U KONTEKSTU MIGRACIJA (u izradi)

Visits:81